Sun. May 22nd, 2022

ประธานาธิบดีโจ ไบเดน

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงาน การประชุมผู้นำสหรัฐ-อาเซียนระยะเวลาสองวัน เปิดฉากขึ้นด้วยการรับประทานอาหารเย็นร่วมกันที่ทำเนียบขาว เมื่อวันพฤหัสบดี (12 พ.ค.)... Read More
นายกรัฐมนตรีอิสมาอิล ซาบรี ยาคอบของมาเลเซีย แถลงผ่านเวทีสภาธุรกิจสหรัฐ-อาเซียน ต้อนรับนักธุรกิจและนักลงทุนอเมริกัน โดยเฉพาะบริษัทในกลุ่มฟอร์จูน... Read More

You may have missed