Sun. May 22nd, 2022

Samdech Hun Sen

นายกรัฐมนตรีอิสมาอิล ซาบรี ยาคอบของมาเลเซีย แถลงผ่านเวทีสภาธุรกิจสหรัฐ-อาเซียน ต้อนรับนักธุรกิจและนักลงทุนอเมริกัน โดยเฉพาะบริษัทในกลุ่มฟอร์จูน... Read More

You may have missed