Wed. Mar 29th, 2023

ชายแดนไทย-กัมพูชา

สร้างขึ้นก่อนนครวัดมากกว่าสองศตวรรษ พนมบาเค็งเป็นวัดที่สำคัญของภูมิภาคนครวัดในสมัยนั้น ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางทางสถาปัตยกรรมของเมืองหลวงใหม่คือยโสธราปุระ ที่ยโสวรมันสร้างขึ้นเมื่อเขาย้ายศาลจากเมืองหลวงหริหะราลยาในเขตโรลอุสซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ คำจารึกลงวันที่ 1052... Read More
เมื่อวันที่ 25 ม.ค.65 ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังทีมสายไหมต้องรอด... Read More