Sat. Jun 25th, 2022

สระแก้ว

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.65 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า กรณีมีคนไทยกลุ่มหนึ่งที่ถูกหลอกไปทำงานในประเทศกัมพูชา ไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กเพื่อขอความช่วยเหลือจากเมืองสีหนุวิวล์... Read More
นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดโครงการและจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีกรมทางหลวง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย... Read More
เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.65 ผูู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีที่คนไทยซึ่งได้รับความเดือดร้อนและถูกเรียกเก็บเงินค่าเดินทางข้ามแดนที่ ด่านผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก... Read More
เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังคนไทยที่เดินทางข้ามแดน ที่บริเวณด่านผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก... Read More