Sun. Dec 4th, 2022

sa

จุดขึ้นรถตู้หน้าด่านโรงเกลือฝั่งหน้าสตาร์พลาซ่าได้ทำการจัดระเบียบจุดขึ้นรถของผู้โดยสารจากเดิมสามารถมองเห็นจุดขึ้นรถได้ที่ริมถนนทางเข้าลานจอดรถของทางห้างสตาพลาซ่า แต่เนื่องด้วยวันที่1ตุลาคม พ.ศ.2562 ได้ทำการปรับเปลี่ยนจุดขึ้นรถย้ายมาอยู่ใต้อาคารจอดรถของทางห้างสตาพลาซ่าแทนจากจุดเดิมเพื่อให้เป็นระเบียบมากขึ้น แห่งข่าว www.sa-th.com... Read More

You may have missed